šahovski klub Virovitica

Termini rada kluba

Svakog petka u 17:00 sati.